Günah işlemek  ve düşmanlık yapmakta  yardımlaşmayın!”

* Mâide sûresi (5), 2