“Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın!”

* Mâide sûresi (5), 2