Duyduğu her şeyi konuşması kişiye günah olarak yeter.

(Sünen-i Ebî Davud, 2/716)