“Ebû Bekir bendendir, ben de ondanım. Ebû Bekir dünyâda ve âhirette kardeşimdir.” 

(Tirmizî, Menâkıb, 20.)