Mutrıf İbnu Abdillah, babası (ra)’dan naklediyor: “Benî Âmir heyetiyle Resulullah (sav)’ın yanına gelmiştik.
“Sen bizim efendimizsin!” diye hitap ettik.
“ Efendi, ALLAH’tır!” buyurdular. Biz:
“ Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!” dedik. Bize buyurdular:
“ Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!”