Birisi üç kez “Ey Allah’ın Elçisi” diye seslenir.
Hz. Muhammed (asv) üçünde de çağırana dönerek cevap verir:
“Efendim!”[4]

[4]M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe, III/l52.