Nesâi, Hz. Enes (ra)’dan naklediyor: “ Resulullah (sav) bir kabirden ses işitmişti:
“ Bu ne zaman öldü? (Bileniniz var mı?)”  buyurdular.
“ Cahiliye devrinde!” dediler. Bu cevaba sevindi ve:
“ Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim.” buyurdular.”