Bedir Savaşı sonunda ele geçirilen esirlerden biri de Ebu’l As’tır. Yani Peygamber (asm)’in damadı. Kızı Zeyneb’in kocası. Eşi Hz. Zeynep (r.anha), Ebu’l As’ın kurtuluş ücreti olarak, annesi Hz. Hatice (r.anha)’nin ona evlenirken taktığı altın kolyeyi gönderir.
Esirler için Mekke’den gönderilen kurtuluş ücretleri arasında yıllar önce vefat etmiş Hatice (r.anha)’nin kolyesini gören Hz. Muhammed (asv)’in gözleri yaşla dolar, arkadaşlarına:
“Eğer kabul ederseniz bu kolyeyi Zeyneb’e iade edeyim ve Ebu’l As’ı da karşılıksız olarak salıverelim.”, der. Durumun duyarlılığının farkına varan arkadaşları:
“Hay hay ey Allah’ın Elçisi; siz nasıl isterseniz öyle olsun.”derler.  
Hatice (r.anha)’nin kolyesi Zeynep (r.anha)’de kalır.[7]

[7]Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, II/225.