“Nefsim kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günahişleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi.”

[Müslim, Tevbe 9, (2748)]