“ Kul (bazan), ALLAH’ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de ALLAH, onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazen) ALLAH’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de ALLAH, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar.”

(Buhari, Rikâk 23)