“Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi emreder.”

* Nisâ sûresi (4), 58