“Biz kitabda hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”

* En’âm sûresi (6), 38