Resulullah (SAV) Kur’an ayetlerinin arasını ayırarak okurdu.
“Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn” der, durur,
“Errahmânirrahîm” der, yine dururdu.
Ve “Mâliki Yevmiddîn” şeklinde okurdu.

(Tirmizi, Kıraat: 1)