“ (Benî Âdem’den) hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir taamı asla yememiştir. ALLAH’ın peygamberi Davud (as) elinin emeğini yerdi.”