“ Şurası muhakkak ki, en büyük yalanlardan biri, kişinin kendisini babasından başka birisine nispet etmesi veya görmediği bir şeyi gözlerinin gördüğünü iddia etmesi, yahut da Resulullah (sav)’ın söylemediği bir şeyi O’na söyletmesidir.”