De ki: “Allah, diye çağırın,
‘Rahman’ diye çağırın,
ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O’nundur.”
Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma,
bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.

(İsra Suresinin 110. Ayeti)