“Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir.”

(Buhari, Fedailu’l-Kur’an 21)