Kıyamet Günü
mizanda -amellerin tartıldığı terazi- en üstün şey
güzel ahlâktır.

(Fethü’r-Rabbânî, 19.127: 2)