Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
“Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çekmez” [Mâide sûresi (5), 89] âyeti, bir kimsenin yalanı kasdetmeksizin söylediği “hayır vallahi”, “evet vallahi” gibi sözler söylemesi hakkında nâzil oldu.

* Buhârî, Eymân 1, Tefsîru sûre (5) 8, Keffârât 1, 6