Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
“Bir adam: “Ey ALLAH’ın Resûlü! Bana kısa bir nasihatta bulun, uzun yapma! Ta ki nasihatini unutmayayım” demişti. (ve birkaç kere tekrar etmişti.) Aleyhisselatu vesselam (bir kelimeyle):
“ Öfkelenme!” cevabını verdi.”