Bir yolculuk sırasında Hz. Ayşe (r.anha)’yi taşımakta olan deve aniden parlayıp hızlı koşmaya başlar. Durumu gören Hz. Muhammed (asv)
“Eyvah, eşim!..” diye bağırır.
Ve deve, arkadaşları tarafından yakalanıp da tehlike atlatılıncaya kadar sakinleşmez, endişesi yatışmaz.[2]

[2]Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, II/l26.