Resulullah (SAV) faiz yiyene, yedirene,
faiz muamelesini yazı ile tespit edene ve şahitlik yapanlara lanet etti
ve bunlar günahta eşittir buyurdu.

(Müslim, Müsakat: 105)