“Allah iğreti saç (peruk) takana ve  taktırana  lânet etsin” buyurmuştur (bk. 1646,1648 numaralı hadisler).
Yine Peygamber aleyhisselâm:
“Fâiz yiyene Allah lânet etsin” buyurmuştur (bk. 1619 numaralı hadis).
Aynı şekilde o, canlı sureti (heykel) yapanlara lânet etmiştir.
Ayrıca o, “Allah topraktaki sınırları bozanlara lânet etsin” buyurmuştur

* (Bk. Müslim, Edâhî  44,45; Nesâî, Dahâyâ 34).