“Mü’minler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.”

* Mü’minûn sûresi (23), 3