“ Üç kişi vardır ki, ALLAH Kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elîm bir azab vardır:
* Sahrada, fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü ALLAH onun karşısına çıkıp: ‘Bugün ben de senden fazlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi.’ der.
* Bir mal satıp müşterisine ALLAH  Teâla’nın adını zikrederek, ‘Bunu şu şu fiyatla almıştım.’ diye yalandan yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse.
* Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse; öyle ki, dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır, vermezse sadık değildir.”