İman edip salih amellerde bulunanlar…
Firdevs cennetleri onlar için bir ‘konaklama yeridir.’

(Kehf Suresinin 107. Ayeti)