“Abdullah! Falan adam gibi olma! Çünkü o, gece ibadetine devam ederken artık kalkmaz oldu.”

* Buhârî, Müslim, Nesâî, İbni Mâce