Allah birinize bir cihetten rızık gönderiyorsa,
o yolla geçimini temin etmekte zorlanmadıkça orasını terk etmesin.

(İbni Mace, Ticarat: 4)