Hz. Muhammed (asv)  boy abdesti almaktadır. Arkadaşlarından biri de örtü tutarak O’nu perdeler. Abdest bitince Hz. Muhammed (asv) :
“Gel, şimdi ödeşelim.”der. Arkadaşının aksi ısrarına rağmen bu kez de O, ona örtü tutar. Arkadaşının:
“Ey Allah’ın Elçisi! Niçin zahmet ediyorsunuz.” sözüne;
“Zahmeti yok diyerek.” cevap verir.[22]

[22]M. Yusuf Kandehlevi. a.g.e., III/339.