“Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne var ki?”

* Yûnus sûresi (10), 32