“Allah’ım! Gerçek hayat sadece âhiret hayatıdır.”

* Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbni Mâce