“Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.”

* * Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbni Mâce