6 – Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7 – Kendisi de buna şahittir.

* ÂDİYÂT SÛRESİ