“Ey Rabbim!… Kalbime hidâyet eyle, dilimi doğru kıl, göğsümdeki hile ve kin duygusunu gider.”

(Ebû Dâvûd, Vitr, 25; Tirmizî, Deavât, 102)