Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün,
ilk yaratmaya başladığımız gibi,
yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz.
Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir.
Elbette, Biz yapıcılarız.

(Enbiya Suresinin 104. Ayeti)