O inkar edenler görmüyorlar mı ki,
(başlangıçta) göklerle yer,
birbiriyle bitişik iken,
Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık.
Yine de onlar inanmayacaklar mı?

(Enbiya Suresinin 30. Ayeti)