Her kim duyulsun diye bir iş yaparsa, Allah onun kıymetsizliğini duyurur.

Her kim de gösteriş olsun diye bir iş yaparsa Allah da onun riyakarlığını, ikiyüzlülüğünü ve kıymetsizliğini teşhir eder.

İbni Mace, Zühd:21