“Mü’min erkeklere söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar!

* Nûr sûresi (24), 30