Biz Hz. Peygamber (sav)`e kulak vermek ve itaat etmek şartıyla biat ederken “Gücünüzün yettiği şeylerde” diyordu.

Kütübü Sitte – Hadis No: 42