Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi?

Onlar, ‘gerçeği ters yüz eden,’ günaha düşkün olan her yalancıya inerler.

Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler.

Şairler ise; gerçekten onlara azgın-sapıklar uyar.

Görmedin mi; onlar, her bir vadide vehmedip duruyorlar,

Ve gerçekten onlar, yapmayacakları şeyleri söylüyorlar.

Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah’ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öclerini alanlar) başka. Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.

(Şuarâ Sûresinin 221-227. Ayetleri)