Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’dan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim.

* Buhârî, Tirmizî,İbni Mâce