“Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini  ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih et ve O’na hamdet.”

* Tâhâ sûresi (20), 13