İnsanlardan kimi, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve
aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır-durur.

Allah’ın yolundan saptırmak amacıyla
‘gururla salınıp-kasılarak’ (bunu yapar);
dünyada onun için aşağılanma vardır,
kıyamet günü de yakıcı azabı ona taddıracağız.

(Hac Suresinin 8. ve 9. Ayetleri)