*

“Sen, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.”

* Nahl sûresi (16), 125