Habeşistan’a da hicret etmiş olanlar

Önce Habeşistan’a sonra da Medine’ye hicret etmiş Müslümanlardan Umeys kızı Esma, sadece Medine’ye hicret etmiş olan başka bir Müslümanla tartışır. Her ikisi de Hicret sevabı açısından kendileri gibi olanların daha üstün olduğunu savunmaktadır. En sonunda sorun Hz. Muhammed (asv)’e götürülür:
“Habeşistan’a da hicret etmiş olanlar,  iki kere hicret etmiştir. Sadece Medine’ye hicret edenler ise bir kere.” der.[14]

[14]Afzalur Rahman, a.g.e., I/46.