İbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bize hacet duasını öğretti. Şöyleydi:
“ Hamd ALLAH’a mahsustur. O’ndan yardım dileriz, O’ndan af talep ederiz, nefsimizin şerlerinden, amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. ALLAH kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. ALLAH kimi de saptırmışsa, onu da hidayete erdirecek yoktur. ALLAH’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna da şehadet ederim.”
“ Ey iman edenler, adını zikrederek birbirinize talepte bulunduğunuz ALLAH’tan ve aranızdaki akrabalık bağın(ı koparmak)tan korkun! Şurası muhakkak ki ALLAH üzerinizde murâkıbtır.”(Nisa, 4/1).
“Ey iman edenler! ALLAH’tan hakkıyla korkun. Sakın ha Müslümanlar olmaktan başka şekilde ölmeyin.” (Âl-i İmrân, 3/102).
“Ey iman edenler ALLAH’tan korkun ve sağlam bir söz söyleyin. Tâ ki ALLAH sizin işlerinizi salaha çıkarsın ve günahlarınızı da affetsin. Kim ALLAH ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”(Ahzâb, 33/70, 71)