“Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.”   Resûl-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı.

* Müslim, İlim 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet