“Eğer doğruyu söylüyor isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?”

Hak olmaksızın Biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

(Hicr Suresinin 7. ve 8. Ayetleri)