Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder.
Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir.
(Allah’a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.

(Enbiya Suresinin 18. Ayeti)