Haklar sahiplerine verilecektir

“Kıyamet gününde, haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için, boynuzlu koyundan kısas alınacaktır.”

* Müslim, Birr 60. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 2